Voorbeeld Content

Vebego wil met een sterk merk elke dag maximale impact hebben op onze klanten, medewerkers en de maatschappij. Dit hebben we vertaald in onze missie ‘het vitaliseren van werk en zorg’ en in onze ambitie om in 2025 dagelijks impact te hebben op 10 miljoen mensen. Om die impact te kunnen maken, heeft Vebego de kracht van een gezond rendement en voldoende groei nodig. Dat is uitdagend, gezien de omgeving waarin Vebego actief is.

De markt voor schoonmaak blijft krimpen en de rol van grote facilitymanagementorganisaties neemt daarin toe. De zorgmarkt is zeer dynamisch en groeit en groen is nog steeds sterk regionaal georiënteerd. Deze ontwikkelingen worden versterkt door een uitdagende arbeidsmarkt, technologische ontwikkelingen en steeds complexere wet- en regelgeving. Dit geldt voor alle landen waar Vebego actief is.

Vebego wil met een sterk merk

Een toekomstbestendig Vebego vraagt om een sterk collectief van bedrijven, met korte lijnen en meer samenwerking. We noemen deze focus de collectieve vitalisering van Vebego. Het afgelopen jaar hebben we die concreet geoperationaliseerd in ons strategisch verbeterplan ‘Vebego Vitaliseert’. Met deze strategie zetten we actief in op zeven thema’s die staan voor de collectieve vitalisering. Die thema’s zijn gericht op zowel onze interne organisatie als onze externe impact-, markt- en klantambities. Wij geloven in de kracht van onze autonome bedrijven, versterkt door de kracht van ons collectief. Hiermee onderscheiden we ons op de markt en maken we elke dag het verschil voor onze klanten, onze medewerkers en de maatschappij.

Voorbeeld kop [H2]

Het afgelopen jaar hebben we die concreet geoperationaliseerd in ons strategisch verbeterplan ‘Vebego Vitaliseert’. Met deze strategie zetten we actief in op zeven thema’s die staan voor de collectieve vitalisering. Die thema’s zijn gericht op zowel onze interne organisatie als onze externe impact-, markt- en klantambities.

Voorbeeld kop [H3]

Een toekomstbestendig Vebego vraagt om een sterk collectief van bedrijven, met korte lijnen en meer samenwerking. We noemen deze focus de collectieve vitalisering van Vebego.

Voorbeeld kop [H4]

Wij geloven in de kracht van onze autonome bedrijven, versterkt door de kracht van ons collectief. Hiermee onderscheiden we ons op de markt en maken we elke dag het verschil voor onze klanten, onze medewerkers en de maatschappij.

Voorbeeld kop [H5]

De markt voor schoonmaak blijft krimpen en de rol van grote facilitymanagementorganisaties neemt daarin toe. De zorgmarkt is zeer dynamisch en groeit en groen is nog steeds sterk regionaal georiënteerd.

Voorbeeld kop [H6]

Deze ontwikkelingen worden versterkt door een uitdagende arbeidsmarkt, technologische ontwikkelingen en steeds complexere wet- en regelgeving. Dit geldt voor alle landen waar Vebego actief is.

We noemen deze focus de collectieve vitalisering van Vebego, dit is een blockquote.

Dit is een bijschrift

Ook wat betreft groenvoorziening vind je Vebego terug in heel Nederland. Met bedrijven als Hacron Groen, Axent Groen, Brouwers Groenaannemers en Rooden Landscape Solutions verzorgen we het complete onderhoud van openbare ruimtes en buitenruimte. Van ontwerp tot aanleg en regelmatig onderhoud.

Binnen de facilitaire dienstverlening is Vebego met een aantal grote bedrijven een van de grotere spelers in Nederland. Het verzorgen van de gehele facilitaire ondersteuning aan bijvoorbeeld hotels, detailhandel, kantoren, industrie, overheid, MKB en particulieren bij het uitvoeren van hun kerntaken is daarbij essentieel.