Ons oordeel

De samengevatte jaarrekening 2018 (hierna ‘de samengevatte jaarrekening’) van Vebego International N.V. te Curaçao is ontleend aan de gecontroleerde jaarrekening 2018 van Vebego International N.V.

Naar ons oordeel is de bijgesloten samengevatte jaarrekening in alle van materieel zijnde aspecten consistent met de gecontroleerde jaarrekening 2018 van Vebego International N.V. op basis van de grondslagen zoals beschreven in punt 1.2 van de toelichting.

De samengevatte jaarrekening bestaat uit:

  1. de groepsbalans per 31 december 2018;

  2. de groepswinst- en verliesrekening voor het jaar 2018;

  3. het groepskasstroomoverzicht voor het jaar 2018.