Jaarverslag 2018

Het afgelopen jaar heeft de nieuwe koers die we in 2017 presenteerden concreet vorm gekregen. We hebben onze strategische keuzes – meer klantfocus, meer samenwerking, meer impact – een vol jaar lang kunnen uitrollen. Dat deden we onder niet altijd even eenvoudige omstandigheden.

Sterk collectief

Resultaten 2018

Dagelijks impact maken